Informaţii legale

Preţurile şi stocurile produselor prezente pe acest site sunt informative şi pot fi schimbate fără o înştiinţare prealabilă.

www.jadflamande.ro nu îşi asumă nici o responsabilitate asupra schimbărilor care ar putea surveni.

Confidenţialitate

www.jadflamande.ro respectă legile în vigoare privind confidenţialitatea datelor.

www.jadflamande.ro se angajază să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terţi şi să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi a ofertelor acestuia.

www.jadflamande.ro nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.