POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Aceasta  politica a fost redactata la data de 03.01.2019, urmand a fi revizuita si actualizata periodic.

 

 1. Identitatea si datele de contact ale operatorului

EMA GLOBO ONE DISTRIBUTION SRL, cu sediul social in Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. J40/16092/2003  319, Sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/16092/2003, avand Cod Unic de Inregistrare RO15943966   in calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului: www.jadflamande.ro respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care acceseaza site-ul web. In acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile care sunt introduse in bazele noastre de date sunt utilizate numai in scopuri determinate, explicite si legitime.

Confidentialitatea minorilor

EMA GLOBO ONE DISTRIBUTION SRL nu contacteaza cu buna stiinta sau nu colecteaza informatii de la persoane cu varsta sub 18 ani. Website-urile nu au ca scop solicitarea de informatii de orice fel de la persoane cu varsta sub 18 ani.

Daca printr-o eroare intram in posesia unor astfel de informatii si suntem instiintati de acest lucru, vom obtine consimtamantul parental adecvat pentru a utiliza aceste informatii sau, in cazul in care nu este posibil, vom sterge informatiile de pe serverele noastre.

Daca doriti sa ne comunicati primirea de informatii despre persoanele cu varsta sub 18 ani, va rugam sa ne contactati pe email la office@jadflamande.ro.


 1. Definitii:

 • ANSPDCP =  Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

 • “date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 • “prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

 • “restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

 • “operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

 • “persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

 • “destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;

 • “consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.


 1. Drepturile utilizatorilor site-urilor

JF, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform Regulamentului ( UE) 2016/679, mai departe Regulamentul), si anume:

 • Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

 • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.

 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).

 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-ului www.jadflamande.ro este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentului. Pentru orice informari sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform Regulamentului, va puteti adresa JF  la adresa de email: office@jadflamande.ro, persoana de contact: dna Emilia Nitulescu.

Detalii complete despre modalitatea de exercitare a drepturilor de care beneficiati, regasiti la adresa: www.jadflamande.ro/politica-de-confidentialitate .


 1. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii. Categoriile de date cu caracter personal colectate si prelucrate de catre JF

Prin completarea oricarui formular pus la dispozitie pe site-ul web www.jadflamande.ro va exprimati acordul expres cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de JF, atat manual cat si automat, in scopul de a fi contactat de JF cu privire la solicitarea dumneavoastra, in conformitate cu prevederile Regulamentului ( UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date ( mai departe Regulamentul).

Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, aveti dreptul si libertatea de a nu completa formularele disponibile si de a nu accesa site-ul www.jadflamande.ro

In momentul completarii formularelor disponibile pe www.jadflamande.ro JF va colecta date cu caracter personal, oferind informatii cu privire la scopul colectarii fiecare date personale ce se solicita.

JF  poate primi, de asemeneaza, si inregistra, pe serverele sale informatiile referitoare la adresa IP si informatiile cookie ale site-ului solicitat.  Aveti optiunea de a seta browserul de internet astfel incat acesta sa respinga anumite cookies. In acest caz, va exista insa un impact negativ asupra navigarii dvs. pe site-urile JF . Politica JF  referitoare la cookie-uri poate fi consultata aici: https://www.jadflamande.ro/politica-de-confidentialitate

Ce date colectăm cu ajutorul cookie-urilor din site-ul nostru

Salvam cookie-uri din vizita dumneavoastra pe site pentru:

- a retine daca v-am aratat bannerele promotionale cu promotiile in derulare;

- a retine daca sunteti logat in contul dumneavoastra;

- a retine daca sunteti vizitator nou sau recurent si ce pagini ati vizitat in siteuri;

- a retine daca v-am afisat optiunea de a va abona la newsletter-ul nostru.

 

 

 Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

A.       Daca sunteti client al site-ului, va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi:

     ·         Nume si prenume

     ·         Numar de telefon

     ·         Adresa de e-mail

     ·         Adresa de facturare

     ·         Adresa de livrare

     ·         Date referitoare la modul in care utilizati site-ul (de exemplu, comportamentul /preferintele /obisnuintele dumneavoastra in cadrul site-ului nostru).

     ·         Precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct in contextul crearii contului de utilizator, in contextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea site-ului.

Daca pentru a va crea cont de utilizator pe site, utilizati contul dumneavoastra de Facebook sau Google, vom prelucra urmatoarele date publice de profil afisate de aplicatiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

In cazul in care alegeti sa va creati cont de utilizator doar inainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe site, se va solicita adresa dumneavoastra de e-mail in baza careia va fi creat automat un cont.

In cazul in care nu finalizati comanda, adresa de e-mail si celelalte date furnizate nu vor fi stocate de catre operatorul de date , iar contul creat va fi sters automat.

B. Daca sunteti vizitator al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati:

In mod direct in contextul utilizarii site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact / intrebari / reclamatii, in masura in care ne contactati in acest fel

In mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigarii, istoricul cautarilor, sistem de operare folosit, limba si pagini vizualizate, URL-uri complete, secventa de click-uri catre, prin si de la site-ul nostru, informatii sau produse vizualizate / cautate, durata vizitelor pe anumite pagini, informatii privind interactiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

 

2. Scopurile si temeiurile de prelucrarii

 

A. Daca sunteti client al site-ului, prelucrarea datele dumneavoastra cu caracter personal se va realiza:

- pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra si site, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop are la baza contractul incheiat intre dumneavoastra si site-ul nostru, definit in cuprinsul Termenelor si Conditiilor https://www.jadflamande.ro/termeni-si-conditii. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra si site-ul nostru.

- pentru indeplinirea obligatiilor legale ce revin in contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea de a respecta obligatiile legale care ii revin si deci in imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul site-ului.

- pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de www.jadflamande.ro , prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul crearii contului, sau ulterior crearii contului, la sectiunea informatiile contului meu.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continand comunicari comerciale. In plus, puteti sa va dezabonati prin accesarea sectiunii "Informatiile contului meu".

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

- in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea imbunatatiri experientei oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al de a imbunatati permanent experienta clientilor pe site. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

B. Daca sunteti vizitator al site-ului, EMA GLOBO ONE DISTRIBUTION SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

- pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de EMA GLOBO ONE DISTRIBUTION SRL, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continand comunicari comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

- pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatati experienta dumneavoastra oferita pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al EMA GLOBO ONE DISTRIBUTION SRL de a asigura functionarea corecta a site-ului, precum si pentru a imbunatati permanent experienta vizitatorilor site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

Pentru utilizatorii abonati la newsletter ce nu doresc sa mai primeasca informari pe adresa de email, este necesara trimiterea unui email la adresa: office@jadflamande.ro  sau puteţi solicita oprirea comunicărilor de marketing prin newsletter folosind linkul de dezabonare inclus in footerul fiecarui newsletter,  iar datele dvs. vor fi sterse din baza noastra de date pentru newsletter.

In situatia in care sunteti client si va exercitati optiunea de stergere a contului de utilizator, prin apasarea butonul "stergere cont" din sectiunea "informatiile contului meu", va interpreta aceasta actiune ca optiunea dumneavoastra de a va dezabona de la primirea de comunicari comerciale prin care va tinem la curent despre produsele si serviciile oferite prin intermediul site-ului.

In acest sens, daca alegeti sa va stergeti contul de utilizator, nu va vom mai trimite e-mailuri si / sau sms-uri de acest gen.

Totusi, dorim sa va informam ca stergerea contului nu va avea ca efect automat stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

In cazul in care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti stergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos.

In cazul in care solicitati stergerea contului, insa pe acel cont exista cel putin o comanda activa, cererea de stergere a contului va putea fi inregistrata numai dupa livrarea produselor si finalizarea ultimei comenzi active.

Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

 


 1. Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor

JF nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-urilor JF cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane imputernicite (Fan Courier,Posta Romana, EuPlatesc.ro) carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele JF  sau pentru a furniza servicii disponibile site-ului JF  sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a JF sau a angajatilor ori contractorilor/partenerilor acesteia.

In cazul cumpararii de produse temeiul prelucrarii este constituit din contractul de vanzare - cumparare si prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu contractul de vanzare –cumparare  si in vederea indeplinirii obligatiilor legale, comunicam aceste date catre autoritatile publice, operatori, terti sau imputerniciti sau altor categorii de destinatari.

Mentionam ca pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale si termenele de arhivare.

Prestatorii intermediari: firmele de curierat (Fan Curier) şi procesatorul de plaţi Euplatesc.ro (sunt pe deplin responsabili pentru prestarea  serviciilor în conformitate cu obligatiile contractuale asumate fata de EMA GLOBO ONE DISTRIBUTION SRL. Totodată, acestia sunt răspunzători atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate(livrare, monitorizare, aprobare), cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului, astfel incat sa asigure respectarea principiului confidentialitatii in gestionarea datelor cu caracter personal apartinanad clientilor EMA GLOBO ONE DISTRIBUTION SRL. Prestatorul va considera toate documentele (AWB, notificari, borderouri de expeditie – in cazul curierilor, sau datele cardurilor bancare si personale oferite in procesul de plata online- in cazul procesatorului de plati) şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie in executarea obligatiilor contractuale drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element fără acordul scris, prealabil, al beneficiarului EMA GLOBO ONE DISTRIBUTION SRL.

JF a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului.

JF, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal.

Totodata, JF acorda acces la datele cu caracter personal, angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor (persoane imputernicite), doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai JF, care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile politicilor si procedurilor de confidentialitate si de securitate a datelor cu caracter personal semnand declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor JF sunt retinute pe o perioada de 2 ani (in functie de scopul colectarii datelor personale), utilizatorii fiind informati de fiecare data cand furnizeaza datele lor persoanle cu privire la perioada exacta de retentie.

Datele cu caracter personal ale clientilor site-urilor JF sunt retinute pe o perioada de 10 ani (conform obligatiei legale de arhivare a documentelor contabile).

Nu inchiriem / vindem datele dumneavoastra cu caracter personal catre terte parti.

Pe langa operator, in anumite situatii, datele pot fi accesibile pentru terte parti precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, daca este necesar, ca persoane imputernicite de Operator.

Acestea sunt obligate prin contract sa mentina confidentialitatea datelor si sa le foloseasca exclusiv in scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, am putea dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal catre autoritatile publice centrale / locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

- pentru administrarea site-ului

- in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre prin intermediul site-ului;

- pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui

- pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor

- pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege

- atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.


 1. Modificari ale politicii de confidentialitate

Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, JF va publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care acestea sunt utilizate.

Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail, la adresa: office@jadflamande.ro

 


 1. Informatii privind Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul (UE). 2016/679 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.


Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

Adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania

Telefon:

+40.318.059.211
+40.318.059.212

Fax:

+40.318.059.602

Email:

anspdcp@dataprotection.ro

Pagina de internet:

www.dataprotection.ro